Gwyliau STS | Gwasanaeth Ymwelwyr Eryri

Croeso i wefan Gwyliau STS! Yr ydym yn asiantaeth gosod eiddo gwyliau ac yn Asiantaeth Ardystiedig gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo eiddo gwyliau yng Nghymru.


Logo_Cymraeg.jpg

 Feefo logo
Cliciwch ar y linc uchod i weld adolygiadau o'r cwmni ac ein eiddo gan westeion blaenorol.


Er bod rhan helaeth o'r wefan yma yn y Saesneg, mi gewch wasanaeth gwbl Gymraeg gan ein staff unai ar y ffôn neu ar e-bost ac yn o fuan, mi fydd y wefan hefyd i gyd ar gael yn y Gymraeg.

Ar ôl sefydlu yn 1976, rydym wedi bod yn tyfu'n gyson gyda gwelliannau i'r gwasanaeth rydym yn cynnig i'n gwestai ac i berchnogion yr eiddo gwyliau rydym yn eu argymell.

I fod yn gymwys i weithredu fel Asiantaeth Ardystiedig i Croeso Cymru, rydym ni, Gwasanaeth Ymwelwyr Eryri, yn gorfod profi fod ein gwasanaeth i ein cleientiaid yn resymol ac yn anrhydeddus trwy'r amser a fod yr eiddo gwyliau yr ydym yn hyrwyddo ac yn hurio i ein gwestai yn warantedig i fod yn hafal neu yn well nag y gradd safon sydd yn cael ei hysbysebu.

Mae pob eiddo sydd ar gael drwy Gwasanaeth Ymwelwyr Eryri yn cael eu arolygu yn gyson gan swyddog graddio annibynnol o'r adran Croeso Cymru o Lywodraeth Cymru. Mae Swyddogion Ansawdd Croeso Cymru hefyd yn archwilio gweithdrefnau ein swyddfa ac ein llyfryn i fesur cywirdeb a dibynadwyedd. Roedd adroddiad yr archwiliad diwethaf yn dweud:
"Snowdonia Tourist Services (also marketing as STS Holidays) are a professionally run agency that promote an overall excellent standard of service to their clients and customers. Based in Porthmadog, its staff and partners have extensive knowledge of its existing portfolio and operational areas and enjoy a great deal of repeat business. Customer care and efficiency is at the fore-front of this pro-active company."

Nid oes gan Gwasanaeth Ymwelwyr Eryri unrhyw gredydwyr, benthyciadau neu ddyledion a rydym yn eich gwahodd i drefnu eich gwyliau gyda hyder! Rydym wastad yn ddiolchgar o eich cwsmeriaeth ac wastad ar gael ar y ffôn os ydych angen cymorth i fwynhau eich amser ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac yng ngweddill Gogledd Cymru.

Y Tîm:
Mae Gwen ThomasNeil ThomasTabitha JonesDan OwenEira Thomas, T. Hefin Williams a Marian Williams i gyd yn bobl leol efo gwybodaeth eang am Eryri, am 'Ogledd Cymru ac am ein holl eiddo, ac maent i gyd yn hapus i siarad gydach am eich anghenion am eich gwyliau neu os yr hoffech dderbyn unrhyw wybodaeth am osod eich eiddo gyda Gwyliau STS.


Ein Swyddfa
Mae'r swyddfa wedi eu leoli ym Mhorthmadog, ar y stryd fawr, dros y ffordd i'r Ganolfan, a rhwng Wilko a'r garej Shell.